ประกาศ

ตารางสอบประมวลความรู้ปากเปล่า

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

คลิ้กที่นี่ >>> ตารางสอบประมวลความรู้ปากเปล่า

คลิ้กที่นี่ >>> กรณีศึกษาของสาขาการตลาด