ประกาศตารางเรียนและการชำระเงิน (รหัส 171) ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบภาคต้น)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ลิ๊กที่นี่ ---------รายชื่อนักศึกษาและรหัสนักศึกษา

 

การชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน 

1.ให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จำนวน 8,200 บาท                                                                                   **ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2560**มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น

2.ให้นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 7- 13 สิงหาคม 2560

   

     วิธีพิมพ์ใบจ่ายค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่เเละค่าลงทะเบียนเรียน 

     คลิ๊กที่ -------- http://gs.utcc.ac.th/images/Announcements/HowToPrintPayInSlip2558.pdf

      หมายเหตุ วิธีการปริ้นต์ใบจ่ายค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ให้นักศึกษากรอกรหัสนักศึกษาจาก10 หลักเป็น 13 หลัก

 

การลงทะเบียนในภาคเรียนแรก (ภาคต้น ปีการศึกษา 2560) 

ในภาคเรียนเเรก ทางทะเบียนจะทำการลงทะเบียนให้ และในภาคเรืยนถัดไปให้นักศึกษาลงทะเบียนด้วยตนเอง

คลิ้กที่นี่---------ไฟล์ตารางเรียน CEO MBA

คลิ้กที่นี่---------ไฟล์ตารางเรียน IE และ IM MBA

คลิ้กที่นี่---------ปฏิทินการศึกษา

หากนักศึกษามีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ หลักสูตร 095-367-5512 หรือ 02-697-6333,0-697-6886

 

 

การทำบัตรนักศึกษา

คลิ๊กที่นี่ --------- การทำบัตรนักศึกษา

ให้นักศึกษาส่งรูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 ใบภายในวันที่ 2 กันยายน 2560 ส่งได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1

 

คลิ๊กที่นี่ --------- กำหนดการปฐมนิเทศ(วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 *ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)

คลิ๊กที่นี่ --------- แบบฟอร์มลงชื่อร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ >>> https://goo.gl/forms/DgDF5bsvIukdh6l72

 

*หมายเหตุ : การทำส่วนลด 10 % สำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้นักศึกษามาติดต่อทำเรื่องได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1 ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560