ประกาศ

การลงทะเบียน และตารางเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA) และ (IE MBA)

ลงทะเบียนออนไลน์ : วันที่ 17 - 30 ก.ค. 2560

คู่มือการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ คลิ๊กที่ >>>  http://gs.utcc.ac.th/images/pdf/online_gs_hb.pdf

วันชำระเงิน : วันที่ 31 ก.ค. - 13 ส.ค. 2560

วิธีพิมพ์ใบจ่ายค่าเทอม คลิ๊กที่>>> http://gs.utcc.ac.th/images/Announcements/HowToPrintPayInSlip2558.pdf
ปฎิทินการศึกษา

คลิ๊กที่นี่ >>> ปฎิทินการศึกษา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตารางเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

เริ่มเรียน                                     วันที่ 21 สิงหาคม - 10 ธันวาคม 2560
ภาคปกติ และภาคค่ำ                  เริ่มเรียนวันที่ 21 สิงหาคม 2560
ภาคเสาร์-อาทิตย์                        เริ่มเรียนวันที่ 26 สิงหาคม 2560

สอบกลางภาค                วันที่ 9 – 15 ตุลาคม 2560

สอบปลายภาค               วันที่ 12 - 24 ธันวาคม 2560

(ไฟล์) ตารางเรียน ปี 1 (รหัส 17)

(ไฟล์) ตารางเรียน ปี 2 (รหัส 16)

(ไฟล์) ตารางเรียน IE MBA(รหัส 16 และ 17)