ประกาศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 

ณ อาคาร 7 ชั้น 12

เวลา 9.00-12.00 น.(รอบเช้า) และ 13.00-16.00 น.(รอบบ่าย)

 

คลิ้กที่นี่ >>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์(รอบเช้า)

คลิ้กที่นี่ >>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์(รอบบ่าย)

คลิ้กที่นี่ >>> เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์

*ผู้สอบสัมภาษณ์ ที่นำพาหนะส่วนตัวมาให้นำมาจอดที่ หน้าอาคาร 7

**ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย 095-367-5512 ภายในเวลาทำการ 8.30-19.00 น.