การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต

จัดทำบทความวิชาการตามรูปแบบที่กำหนดให้เเละส่งเข้าระบบ(ไฟล์ Microsoft Word เท่านั้น)

ตามลิ้งค์ ด้านล่าง ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560  มิฉะนั้นจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้

คลิ้กที่นี่ >>> ส่งบทความวิชาการ 

คลิ้กที่นี่ >>> รายละเอียดการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา