ประกาศ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

คลิ้กที่นี่ >>> รายชื่อผู้มีสอบสัมภาษณ์ 

คลิ้กที่นี่ >>> เอกสารในการสอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560

เวลา 9.00-12.00 น. รายงานตัว ห้อง 5304 อาคาร 5 ชั้น 3