นักศึกษา หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA 

ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้ส่งแก้ไขบทความวิชาการ ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

คลิ้กที่นี่ >>> ตัวอย่าง รูปแบบบทความวิชาการ

คลิ้กที่นี่ >>> รายชื่อนักศึกษา

คลิ้กที่นี่ >>> ส่งบทความวิชาการ(ฉบับแก้ไข)

*นักศึกษาคัดลอกลิ้งค์ลงใน Google เพื่อดูรายละเอียดการเเก้ไขบทความวิชาการ

**การ อัพโหลดไฟล์ ฉบับแก้ไข ให้ตั้งชื่อไฟล์ โดยใช้ Uตามด้วยลำดับที่ของท่านเอง เช่น U101 เป็นต้น