หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

ให้นักศึกษา CEO MBA ที่ทำการลงทะเบียน วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

จัดทำบทความวิชาการตามรูปแบบที่กำหนดให้เเละส่งเข้าระบบ(ไฟล์ Microsoft Word เท่านั้น)

ตามลิ้งค์ ด้านล่าง ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2560  มิฉะนั้นจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้

คลิ้กที่นี่ >>> รายละเอียดการทำบทความวิชาการ

คลิ้กที่นี่ >>> ส่งบทความวิชาการ