ประกาศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA ประจำปี 2559

สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 

เวลา 18.00 น. ณ.ห้อง Graduate Lounge อาคาร 5 ชั้น 1

คลิ้กที่นี่ >>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

คลิ้กที่นี่ >>> เอกสารที่ต้องนำมาวันสอบสัมภาษณ์