ประกาศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

>> ลงทะเบียนออนไลน์ : วันที่ 28 พ.ย.- 11 ธ.ค.2559
     โดยดู คู่มือการลงทะเบียนเรียนออนไลน์

>> วันชำระเงิน : วันที่ 12 - 25 ธ.ค. 2559
>> ตารางเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 เริ่มเรียน วันที่ 7 มกราคม - 14 พฤษภาคม 2560
        >> ภาคค่ำ เริ่มเรียนวันที่ 9 มกราคม 2560
        >> ภาคเสาร์-อาทิตย์ เริ่มเรียนวันที่ 7 มกราคม 2560

คลิ้กที่นี่ >>> ตารางเรียนตารางสอนภาคปลายปีที่ 1 (รหัส16)

คลิ้กที่นี่ >>> ตารางเรียนตารางภาคปลายสอนปีที่ 2 (รหัส15)