ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต IE MBA

คลิ้กที่นี่>>> รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ IE MBA

คลิ้กที่นี่>>> รายละเอียดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษา

คลิ้กที่นี่>>> วิธีการชำระเงิน

คลิ้กที่นี่>>> ปฏิทินการศึกษา

คลิ้กที่นี่>>> วิธีการทำบัตรนักศึกษา