ประกาศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

ให้นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA รหัส 14 เเละรหัสตกค้างที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 คลิ้กที่นี่ >>> รายชื่อนักศึกษา

ชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ปากเปล่า ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (2/2559)

ที่กองการเงิน อาคาร 10 ชั้น 1 (ในวันเเละเวลาทำการ) ตั้งเเต่ 7-14 กันยายน 2559 

หมายเหตุ : หากนักศึกษาชำระล่าช้ากว่ากำหนดจะมีค่าปรับตามอัตราของมหาวิทยาลัย