ประกาศ

ตารางเรียนตารางสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

คลิ้กที่นี่ >>> ตารางเรียนตารางสอนปีที่ 1 (รหัส16)

คลิ้กที่นี่ >>> ตารางเรียนตารางสอนปีที่ 2 (รหัส15)

หมายเหตุ:

1.ภาคปกติเเละภาคค่ำ เริ่มเรียนวันที่ 22 สิงหาคม 2559 (สำหรับรหัส 15 และ 16)

2.ภาคเสาร์-อาทิตย์ วันที่ 27-28 สิงหาคม 2559 งดการเรียนการสอน เเละเริ่มเรียนวันที่ 3 กันยายน 2559 (สำหรับรหัส 15 และ 16) โดยจะเริ่มเรียน 9.00-12.30 น. เเละ13.30-17.00 น. และหลังจากสอบกลางภาคไปแล้วจะเริ่มเรียนในเวลาปกติ (9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.)

3.ทางหลักสูตรฯจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รหัส16) ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2559                                                                                                                   ให้นักศึกษา (รหัส16) มาทำการลงทะเบียน ที่บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งเเต่วันที่ 10 -21 สิงหาคม 2559