ประกาศ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

คลิ้กที่นี่ >>> แบบฟอร์มเสนอหัวข้อ การศึกษาค้นคว้าอิสระ สำหรับ นักศึกษา CEO MBA  รหัส 15

หมายเหตุ : ให้นักศึกษา CEO MBA รหัส 15 ทุกท่าน ใช้เเบบฟอร์มเสนอหัวข้อ การศึกษาค้นคว้าอิสระ
                ที่ทางบัณฑิตวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น ในการส่ง หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระในวันที่ 13 สิงหาคม 2559