กำหนดการสอบประมวลความรู้ปากเปล่า

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

 ภาคปกติ สอบวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ช่วงเวลา 9.00-16.00 น.

ภาคค่ำ สอบวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ช่วงเวลา 18.00-21.00 น.

          ภาคเสาร์-อาทิตย์ สอบวันที่ 20-21 สิงหาคม 2559 ช่วงเวลา 9.00-20.00 น.

หมายเหตุ : สำหรับรายชื่อนักศึกษาเเละตารางวันเวลาสอบทางหลักสูตรจะเเจ้งให้ทราบภายหลัง