ประกาศ

โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 – วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559

คลิ้กที่นี่ >>> กำหนดการโครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ