ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบ 3

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA)

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พร้อมรหัสนักศึกษา(ไฟล์) รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียนวิชาปรับพื้นฐาน  2 วิชา โดยมีรายระเอียดดังนี้

- วิชา MB 004  ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์

- วิชา MB 005  ความรู้เบื้องต้นทางการเงิน

เริ่มเรียนวิชาปรับพื้นฐาน                           23 กรกฎาคม – 19 สิงหาคม 2559

ภาคปกติ                                               เริ่มเรียนวันที่ 25 กรกฎาคม  2559

ภาคค่ำเรียนร่วมกับภาคเสาร์-อาทิตย์           เริ่มเรียนวันที่ 23 กรกฎาคม  2559

**ตารางเรียนปรับพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.00 น.**

ให้นักศึกษามารับเอกสารการเรียนวิชาปรับพื้นฐานในวันเปิดเรียนได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐาน

ให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จำนวน 8,200 บาท

และค่าลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐานวิชาละ 3,000 บาท**ภายในวันที่ 23-30 กรกฎาคม 2559** (มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์)

โดยมีขั้นตอนรายละเอียดดังนี้ 

(ไฟล์) วิธีการปริ้นต์ใบจ่ายค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และวิชาปรับพื้นฐาน

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การลงทะเบียนในภาคเรียนแรก (ภาคต้น ปีการศึกษา 2559)

ในภาคเรียนแรก ทางสำนักทะเบียนและประมวลผลจะลงทะเบียนให้ ในเทอมถัดไปนักศึกษาลงทะเบียนด้วยตนเอง

ชำระเงินในวันที่ 1- 14 สิงหาคม 2559

เริ่มเรียนวันที่ 22 สิงหาคม 2559

คลิ๊กที่นี่ --------- ปฎิทินการศึกษา

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การทำบัตรนักศึกษา

ให้นักศึกษาส่งรูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 ใบภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2559
ส่งได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ไฟล์) การทำบัตรนักศึกษา