ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA

สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559

คลิ้กที่นี่>>>รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

คลิ้กที่นี่>>>เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์