ประกาศ

การปรับปรุงเส้นทางจราจรภายในมหาวิทยาลัย

       ด้วยมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการก่อสร้างอาคาร 24 และจะก่อสร้างอาคารจอดรถแห่งใหม่ บริเวณข้างอาคาร 8 ระยะเวลาดำเนินการวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 – 18 กุมภาพันธ์ 2556มหาวิทยาลัย จึงปรับเส้นทางจราจรเป็นแบบสวนทางกัน (Two-Way) และปรับบริเวณสถานที่จอดรถยนต์ ดังนี้                                    

1. เส้นทางที่ 1 ด้านหลังอาคาร 1 และด้านหลังอาคาร 15 ปรับการจราจรเป็นแบบสวนทางกัน (Two-Way) และห้ามจอดรถยนต์บริเวณดังกล่าวตลอดแนว                                                                     2. เส้นทางที่ 2 ด้านหน้าอาคาร 19 ด้านหน้าอาคาร 18 ด้านหลังอาคาร 3 ด้านหลังอาคาร 2 ด้านหน้าอาคาร 15 (หอประชุม) และรอบสนามเอนกประสงค์ ปรับการจราจรเป็นแบบสวนทางกัน (Two-Way) และห้ามจอดรถยนต์บริเวณดังกล่าวตลอดแนว                                                                  
3. ได้จัดสถานที่สำหรับจอดรถยนต์ภายในบริเวณสนามเอนกประสงค์ หน้าอาคาร 6 และลานกีฬา..เด็กหอ (ทดแทน)                                                                                                                    4. ขอความร่วมมือ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ในการนำรถยนต์เข้ามามหาวิทยาลัย เนื่องจากที่จอดรถยนต์มีจำนวนจำกัด

                                                                                                                                                                 บัณฑิตวิทยาลัย / 26 พ.ค. 59

คลิ้กที่นี่ >>> รูปแผนผังการปรับปรุงเส้นทางจราจรภายในมหาวิทยาลัย