ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA)

 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พร้อมรหัสนักศึกษา คลิ้กที่นี่>>> (ไฟล์) รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียนวิชาปรับพื้นฐาน  2 วิชา โดยมีรายระเอียดดังนี้

 - วิชา MB 005  ความรู้เบื้องต้นทางการเงิน

 - วิชา MB 006  การบริหารต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ

 เริ่มเรียนวิชาปรับพื้นฐาน             10 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2559

 ภาคปกติเรียนร่วมกับภาคค่ำ        เริ่มเรียนวันที่ 10 พฤษภาคม  2559

 ภาคเสาร์-อาทิตย์                        เริ่มเรียนวันที่ 14 พฤษภาคม  2559

 (ไฟล์) ตารางเรียนปรับพื้นฐาน

 ให้นักศึกษามารับเอกสารการเรียนวิชาปรับพื้นฐานในวันเปิดเรียนได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐาน

 ให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จำนวน 8,200 บาท

 และค่าลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐานวิชาละ 3,000 บาท**ภายในวันที่ 6-14 พฤษภาคม 2559** (มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์)

 โดยมีขั้นตอนรายละเอียดดังนี้ 

 (ไฟล์) วิธีการปริ้นต์ใบจ่ายค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และวิชาปรับพื้นฐาน

 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การลงทะเบียนในภาคเรียนแรก (ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559)

ในภาคเรียนแรก ทางสำนักทะเบียนและประมวลผลจะลงทะเบียนให้ ในเทอมถัดไปนักศึกษาลงทะเบียนด้วยตนเอง

ชำระเงินในวันที่ 16- 21 พฤษภาคม 2559

เริ่มเรียนวันที่ 6 มิถุนายน 2559

คลิ๊กที่นี่ >>> ปฎิทินการศึกษา

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การทำบัตรนักศึกษา

 ให้นักศึกษาส่งรูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 ใบภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2559

 ส่งได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ไฟล์) การทำบัตรนักศึกษา