ประกาศ

   มหาวิทยาลัยฯ ใช้พื้นที่สำหรับการจัดทดสอบ CPA ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ตามวันและเวลา ดังต่อไปนี้

        - วันเสาร์ที่ 5 – วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 – 17.00 น.

        - วันเสาร์ที่ 12 – วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 – 17.00 น.

        - วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 – 17.00 น.

        - วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 – 17.00 น.

                        จึงขออภัยในความไม่สะดวก