ประกาศ

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA (รหัส 16)

ปีการศึกษา 2559 (รอบ 1)

(14 มีนาคม 2559 – 22 พฤษภาคม 2559)

 

ภาคปกติเรียนร่วมกับภาคค่ำ         เริ่มเรียนวันที่ 14 มีนาคม  2559

ภาคเสาร์-อาทิตย์                        เริ่มเรียนวันที่ 19 มีนาคม  2559

ภาคเสาร์-อาทิตย์ มีทั้งหมด 2 กลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มดังนี้

     (กลุ่มที่ 1) นักศึกษากลุ่มวิชาการจัดการ และกลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์

     (กลุ่มที่ 2) นักศึกษากลุ่มวิชาการตลาด และกลุ่มวิชาการเงิน

**ให้นักศึกษามารับเอกสารการเรียนวิชาปรับพื้นฐานในวันเปิดเรียนได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1**

คลิ้กที่นี่ >>> ไฟล์ตารางเรียนปรับพื้นฐาน