ประกาศ (เฉพาะนักศึกษา CEO MBA รหัส 15 เท่านั้น)

                  -  แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ Final ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
          (สำหรับนักศึกษารหัส 15 เท่านั้น) กำหนดการสอบ Final วันที่ 14-20 ธันวาคม 2558

        **ห้องสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง** ไฟล์ตารางสอบ Final
       -  แจ้งการเรียนปรับพื้นฐาน วิชา MB 005 ความรู้เบื้องต้นทางการเงิน

               สำหรับนักศึกษา รหัส 15 (รอบ2 และรอบ 3)
         ภาคปกติเรียนร่วมกับภาคค่ำ เริ่มเรียนวันที่ 21 ธ.ค. 58 – 8 ม.ค. 59
        ภาคเสาร์-อาทิตย์ เริ่มเรียนวันที่ 26 ธ.ค. 58 – 10 ม.ค. 59 ไฟล์ตารางเรียนปรับพื้นฐาน

            - เปิดเทอม ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 เริ่มเรียนวันที่ 11 ม.ค. 59 – 8 พ.ค. 59  (สำหรับนักศึกษารหัส 15 เท่านั้น)