ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 4)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA)

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พร้อมรหัสนักศึกษา

คลิ้กที่นี่ >>>> รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

นักศึกษาที่มีรายชื่อ ”ติดต่อกลับบัณฑิตวิทยาลัย” ให้ติดต่อกลับภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 เบอร์ติดต่อ 02-697-6333

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียนวิชาปรับพื้นฐานทั้งหมด  4 วิชา โดยมีรายระเอียดดังนี้

ภาคปกติ และภาคค่ำ เรียนร่วมกับภาคเสาร์-อาทิตย์ เริ่มเรียนวันที่ 24 ตุลาคม – 20 ธันวาคม 2558

- วิชา MB 001  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

- วิชา MB 004  ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์

- วิชา MB 005  ความรู้เบื้องต้นทางการเงิน

- วิชา MB 006  การบริหารต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ

คลิ้กที่นี่ >>>> ารางเรียนวิชาปรับพื้นฐาน

ให้นักศึกษามารับเอกสารการเรียนวิชาปรับพื้นฐานในวันเปิดเรียนได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐาน

ให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จำนวน 8,200 บาท

และค่าลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐานวิชาละ 3,000 บาทยกเว้นวิชา MB001 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 3,500 บาท

ภายในวันที่ 19-24 ตุลาคม 2558 (มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์) โดยมีขั้นตอนรายละเอียดดังนี้ 

คลิ้กที่นี่ >>>> วิธีการปริ้นต์ใบจ่ายค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และวิชาปรับพื้นฐาน

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การลงทะเบียนในภาคเรียนแรก (ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558)

ในภาคเรียนแรก ทางสำนักทะเบียนและประมวลผลจะลงทะเบียนให้ ในเทอมถัดไปนักศึกษาต้องลงทะเบียนเอง

ชำระเงินในวันที่ 7- 20 ธันวาคม 2558

เริ่มเรียนวันที่ 4 มกราคม 2559

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การทำบัตรนักศึกษา UTCC KBANK

ให้นักศึกษาส่งรูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ และ สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 

ส่งได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ คลิ้กที่นี่ >>>> การทำบัตรนักศึกษา UTCC KBANK

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------