ประกาศ

การลงทะเบียน และตารางเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA)

 

 

ลงทะเบียนออนไลน์ : วันที่ 27 พ.ย. - 10 ธ.ค. 2560

คู่มือการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ คลิ๊กที่ >>> http://gs.utcc.ac.th/images/pdf/online_gs_hb.pdf

 

วันชำระเงิน : วันที่ 11 - 24 ธ.ค. 2560

วิธีพิมพ์ใบจ่ายค่าเทอม

คลิ๊กที่ >>> http://gs.utcc.ac.th/images/Announcements/HowToPrintPayInSlip2558.pdf

ปฎิทินการศึกษา
คลิ๊กที่นี่ >>> ปฎิทินการศึกษา

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ตารางเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

เริ่มเรียน                                     วันที่6 มกราคม - 13 พฤษภาคม 2561
ภาคปกติ และภาคค่ำ                      เริ่มเรียนวันที่ 8 มกราคม 2561
ภาคเสาร์-อาทิตย์                           เริ่มเรียนวันที่ 6 มกราคม 2561

 

สอบกลางภาค                              วันที่ 5 – 11 มีนาคม 2561

สอบปลายภาค                              วันที่ 14 - 27 พฤษภาคม 2561

 

 

คลิ๊กที่นี่ >>> (ไฟล์) ตารางเรียน ปี 1 (รหัส 17)

 

คลิ๊กที่นี่ >>> (ไฟล์) ตารางเรียน ปี 2 (รหัส 16)