ประกาศ
ตารางสอบ
การสอบกลางภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
สอบระหว่างวันที่ 5 - 16 กรกฎาคม 2560

 

นักศึกษาโปรดตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่นั่งสอบ
ในระบบทะเบียนของนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบทุกครั้ง
หากพบข้อผิดพลาดใดๆ กรุณาติดต่อที่บัณฑิตวิทยาลัยโดยด่วน

 

>>>ตารางสอบ การสอบกลางภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559<<<