ประกาศ

   ตารางสอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559  

สอบระหว่างวันที่ 15 - 21 พฤษภาคม 2560

   นักศึกษา โปรดตรวจสอบวัน-เวลา และสถานที่สอบ ในระบบบริการนักศึกษา  

   หากมีข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อ บัณฑิตวิทยาลัย 

 

คลิ้กที่นี่ >>> ตารางสอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559